Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ľubochňa

Dokumenty

dokumenty OcU

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce_Ľubochňa na I. polrok 2019
 Navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_I._polrok_2019.pdf (52.8 kB) (52.8 kB)

Schváleny rozpočet výdavky 2019, 2020-2021
 Rozpocet-V_2019-2020-2021.pdf (475.7 kB) (475.7 kB)

Schválený rozpočet príjmy 2019,2020-2021
 Rozpocet-P_2019-2020-2021.pdf (381.8 kB) (381.8 kB)

Návrh rozpočtu výdavky 2019, 2020-2021
 Rozpocet-V 2019-2020-2021.pdf (475.9 kB) (475.9 kB)

Návrh rozpočtu príjmy 2019,2020-2021
 Rozpocet-P 2019-2020-2021.pdf (382 kB) (382 kB)

Záverečný účet rok 2017
 Záverečný_účet_Lubochna_2017.pdf (512 kB) (512 kB)

elektronická verzia časopisu 01/2018
 Lubochna_2018_01_web.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

Schválený rozpočet príjmy 2018,2019-2020
 Rozpočet -P 2018-2019-2020.pdf (380.7 kB) (380.7 kB)

Schváleny rozpočet výdavky 2018, 2019-2020
 Rozpočet -V 2018-2019-2020.pdf (464.6 kB) (464.6 kB)

Rozpočet ZŠ 2018, 2019-2020
 Rozpočet -ZŠ 2018-2019-2020.pdf (346.3 kB) (346.3 kB)

Návrh rozpočtu 2018 2019 2020 ZŠ
 Návrh rozpočtu-ZŠ-2018-2019-2020.pdf (346.1 kB) (346.1 kB)

Návrh rozpočtu 2018 2019 2020 výdavky
 Návrh rozpočtu -V-2018-2019-2020.pdf (462.2 kB) (462.2 kB)

Návrh rozpočtu 2018 2019 2020 príjmy
 Návrh rozpočtu -P 2018-2019-2020.pdf (380.7 kB) (380.7 kB)

Záverečný účet obce za rok 2016
 Zaverecny_ucet_Lubochna_2016.pdf (517.2 kB) (517.2 kB)

Rozpočet ZŠ 2017, 2018-2019
 Schválený rozpočet -ZŠ 2017-2018-2019.pdf (347.2 kB) (347.2 kB)

Schváleny rozpočet výdavky 2017, 2018-2019
 Schválený rozpočet -V 2017-2018-2019.pdf (564 kB) (564 kB)

Schválený rozpočet príjmy 2017,2018-2019
 Schválený rozpočet -P  2017-2018-2019.pdf (394.2 kB) (394.2 kB)

Návrh rozpočtu 2017 2018 2019 ZŠ
 ZS-2017-2018-2019.pdf (346.9 kB) (346.9 kB)

Návrh rozpočtu 2017 2018 2019 výdavky
 V-2017-2018-2019.pdf (563.4 kB) (563.4 kB)

Návrh rozpočtu 2017 2018 2019 príjmy
 P-2017-2018-2019.pdf (393.6 kB) (393.6 kB)

Výročná správa obce pre rok 2015
 Vyrocna_sprava_Lubochna_2015.pdf (577 kB) (577 kB)

Záverečný účet 2015
 Zaverecny_ucet_Lubochna_2015.pdf (505.4 kB) (505.4 kB)

Štatút obce Ľubochňa
 Statut_obce_2015_Lubochna.pdf (286.5 kB) (286.5 kB)

Schválený rozpočet príjmy 2016,2017-2018
 schvaleny_rozpocet_-p_2016-_2017_-2018.pdf (321.5 kB) (321.5 kB)

Schváleny rozpočet výdavky
2016, 2017-2018
 schvaleny_rozpocet_-v_2016-_2017_-2018.pdf (466.7 kB) (466.7 kB)

Rozpočet ZŠ 2016, 2017-2018
 rozpocet_zs_-_2016-_2017-2018.pdf (275.6 kB) (275.6 kB)

Návrh rozpočtu 2016 2017 2018 ZŠ
 Návrh rozpočtu ZŠ 2016,2017-2018.pdf (274.1 kB) (274.1 kB)

Návrh rozpočtu 2016 výdavky
 Návrh -V  2016,2017-2018zverejnenie.pdf (466.8 kB) (466.8 kB)

Návrh rozpočtu 2016 príjmy
 Návrh_P_2016-2017 -2018 zverejnit.pdf (320.8 kB) (320.8 kB)

Závečný účet 2014
 Zaverecny_ucet_obce_za_rok_2014.pdf (113.1 kB) (113.1 kB)

Výročná správa obce pre rok 2014
 Vyrocna_sprava_obce_rok_2014.pdf (91.5 kB) (91.5 kB)

Verejná vyhláška
Rozhodnutie o odstránení stavby zo dňa 24.3.2015
 001.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

Schválený rozpočet príjmy
2015,2016-2017
 Schválený Rozpočet -P_2015, 2016 -2017.pdf (311.1 kB) (311.1 kB)

Schváleny rozpočet výdavky
2015, 2016-2017
 Schválený Rozpočet -V  2015, 2016-2017.pdf (430.5 kB) (430.5 kB)

Rozpočet ZŠ
2015, 2016-2017
 Rozpočet ZŠ - 2015, 2016-2017.pdf (265.9 kB) (265.9 kB)

Návrh rozpočtu ZŠ 2015 2016 2017
príjmová, výdavková časť
 Návrh Rozpočet ZŠ - 2015, 2016, 2016.pdf (265.9 kB) (265.9 kB)

Návrh rozpočtu 2015 výdavky
 N%C3%A1vrh%20Rozpo%C4%8Det_V_2015%20-%20zverejnenie.pdf (430.3 kB) (430.3 kB)

Návrh rozpočtu 2015 príjmy
 N%C3%A1vrh%20Rozpo%C4%8Det_P_2015%20-%20zverejnenie-1.pdf (311.1 kB) (311.1 kB)

Výročná správa obce rok 2013
 Výročná správa obce rok 2013.pdf (367.2 kB) (367.2 kB)

Záverečný účet 2013
 Záverečný_účet_2013.pdf (441.3 kB) (441.3 kB)

Rozpočet obce pre rok 2014,2015,2016
príjmy
 14_15_16_Rozpocet_Prijmy.pdf (48.7 kB) (48.7 kB)

Rozpočet obce pre rok 2014,2015,2016
výdavky
 14_15_16_Rozpocet_Vydavky.pdf (50.3 kB) (50.3 kB)

Návrh rozpočtu obce pre rok 2014
príjmy
 Rozpocet2014-prijmy.pdf (51 kB) (51 kB)

Návrh rozpočtu obce pre rok 2014
výdavky
 Rozpocet2014-vydavky.pdf (52.3 kB) (52.3 kB)

Výročná správa obce rok 2012
 VS_2012.pdf (387.9 kB) (387.9 kB)

Záverečný_účet_2012
 ZU_2012.pdf (440.5 kB) (440.5 kB)

Záverečný účet obce pre rok 2011
1. Rozpočet obce na rok 2011
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2011
4. Použitie prebytku hospodárenia za rok 2011
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
8. Hospodárenie príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých zárukách
10. Podnikateľská činnosť
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
- zriadeným a založeným právnickým osobám
- ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC
 ZU2011.pdf (109.1 kB) (109.1 kB)

Návrh rozpočtu obce pre rok 2013
príjmy
 navrh_rozpoctu_2013_prijmy.pdf (42.9 kB) (42.9 kB)

Návrh rozpočtu obce pre rok 2013
výdaje
 navrh_rozpoctu_2013_vydaje.pdf (39.5 kB) (39.5 kB)

Povodňový plán obce
Povodňový plán obce Ľubochňa je spracovaný v zmysle zákona NR SR č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.384/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov, o ich schvaľovaní a aktualizácii.
 120227dok.pdf (301.3 kB) (301.3 kB)


webygroup

dnes je: 23.5.2019

meniny má: Želmíra

Za obsah zodpovedá
webmaster


4827902

Úvodná stránka