Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ľubochňa

Oficiálna stránka obce Ľubochňa

Voľby prezidenta SR 16.marca 2019 Delegovanie do volebných komisiíVytlačiť
 

Okrsková volebná komisia

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.


V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.


Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.


Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor. Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie.


Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 je obeclubochna@centrum.sk T : do 11.2.2019

Adresa pre doručovanie oznámení v listinnej podobe:
Obecný úrad Ľubochňa
Nám.akad.Ľ.Nováka 143/1
03491 Ľubochňa

Podrobnejšie informácie o delegovaní a vzor oznámenia o delegovaní do
okresnej volebnej komisie je zverejnený na stránke https://www.minv.sk/


 
 


 

webygroup

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster


5018592

Úvodná stránka