Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ľubochňa

Symboly obce

Mnohé dediny, osady a mestá na Slovensku majú vlastné erby. Ľubochňa nie je v tomto smere výnimkou. V poslednom období sa pri rôznych príležitostiach používali znaky vyjadrujúce prostredie a charakter obce. Známy je napríklad znak, ktorý sa v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch používal na pohľadniciach Ľubochne, na ktorom je vyobrazená jedlá huba smrčok obyčajný, rastúci v ľubochnianskej doline okolo rieky. V 90- tych rokoch sa do rôznych publikácií o Liptove dostal iný znak, znázorňujúci smrek ako kužeľ v dvoch farebných odtieňoch v kruhovom poli. Tento znak je použitý aj na novej mape Ľubochne, ktorá je umiestnená na námestí pred bývalým domom obradov.

Aby sa problematika okolo znakov Ľubochne zjednotila a znak vyjadroval aj historickú podobu obce, požiadalo v roku 1997 obecné zastupiteľstvo v Ľubochni Heraldickú komisiu o vypracovanie návrhu pre nové symboly obce.

Ako je to s erbom obce Ľubochňa?

Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. podpredseda Heraldickej komisie ku návrhu symbolov obce napísal:

Ľubochňa ako osada vznikla v 18. storočí. V dnešnom jej chotári sa v tom čase spomína iba hostinec a domy rybárov a hájnikov, v prvej polovici 19. storočia sa uvádza ako osada s rozsiahlym skladom dreva. Prvá písomná správa je z roku 1808. V 70-tych rokoch minulého storočia bola administratívne zlúčená s Hubovou (Gombášom), pričom obidve obce si svoj názov ponechali. Ľubochňa sa opäť osamostatnila až 1. januára 1951.

– nový erb obce Ľubochňa

nový erb obce Ľubochňa

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubová je podstatne staršou obcou. Jej historickým symbolom v 18. storočí bol dub. Je len pochopiteľné, že od 70-tych rokov 19. storočia, keď sa Hubová zlúčila s Ľubochňou, a začala používať spoločné pečatidlo, zvolila si aj spoločný znak. Na novom pečatidle, ktoré sa dodnes zachovalo v Liptovskom múzeu v Ružomberku, je vyrytá z trojvŕšia vyrastajúca jedľa. Kruhopis pečatidla znie: GOMBÁS ÉS ĽUBOCHŇA KÓZSÉGEKNEK PECSÉTJE. (Hubová sa až do roku 1948 nazývala Gombáš). Dnes je toto pečatidlo krížom vypílené. Bolo by zaujímavé zistiť, kto a kedy ho týmto spôsobom vylúčil z používania. Odtlačky pečatidla sme našli Symbol smreka z 90-na dokumentoch z r. 1894 a 1896, kresba pečatného poľa od A. Fellegiho je v Liptovskom múzeu tých rokov v Ružomberku.

Ak Hubová pôvodne používala ako svoj obecný znak dub a na spoločnom pečatidle s Ľubochňou nachádzame jedľu, predpokladáme, že pôvodným symbolom Lubochne bola práve jedľa. Či je náš predpoklad správny, ukážu výsledky budúcich výskumov.

najstaršie známe pečatidlo, v ktorom je v kruhopise napísané: GOMBÁS ÉS ĽUBOCHŇA KÓZSÉGEKNEK PECSÉTJE– najstaršie známe pečatidlo, v ktorom je v kruhopise napísané: GOMBÁS ÉS ĽUBOCHŇA KÓZSÉGEKNEK PECSÉTJE

Ak máme v súčasnosti navrhnúť pre Ľubochňu erb, jedľa je pre ňu najpriliehavejším symbolom. Nielen preto, že je pre obec historickým znakom, ale najmä preto, že Ľubochňa je od začiatku 20. storočia dodnes naším významným klimatickým kúpeľným miestom. Za jej erb navrhujem preto strieborný štít, v ktorom presne podľa predlohy zo zeleného trojvŕšia vyrastá zelená jedľa. V tejto podobe je erb Ľubochne historicky verný, heraldicky správny a obsahovo veľmi výstižný i priliehavý."

obecná okrúhla pečiatkaErb Ľubochne je v tejto podobe - v striebornom štíte rebrovitý ihličnatý strom, vyrastajúci zo stredného vrchu ostrého trojvŕšia, všetko zelené. Vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbe zelenej a bielej ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Symboly obce sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou L-81/97. Pri konsekrácii kostola sv. Cyrila a Metoda, ktorá sa uskutočnila 3.7.1998 boli tieto symboly posvätené otcom biskupom Msr. Františkom Tondrom.

 

 

vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov– vlajka obce pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov

Ľubochňa sa tak stala na dolnom Liptove prvou obcou, ktorá má oficiálne priznané vlastné symboly. Prajeme si, aby sa tieto symboly čo najrýchlejšie dostali do povedomia obyvateľov Ľubochne a začali sa používať.

 

 

Spracoval Ing. Emanuel Lovás


 

webygroup

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster


5197730

Úvodná stránka