Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ľubochňa

Kronika obce

Kronika obce

Predkladaný obsah je výber z kroniky obce Ľubochňa, ktorý je chronologicky zoradený podľa obdobia a rozdelený tématicky na päť častí.

Konkrétne informácie si záujemca nájde v Kronike tak, že v obsahu na internetových stránkach si nájde tému, ktorá ho zaujíma. V ľavej časti je číslo strany v Kronike, potom nasleduje konkrétna udalosť s dátumom a na konci je počet strán v Kronike, ktoré túto udalosť opisujú.

Kronika, na ktorú sa tento obsah odvoláva sa nachádza v obci Ľubochňa na obecnom úrade.

I.OBEC
1. Ortschaft - stará
2. Obec – nová

II.DOLINA ĽUBOCHNIANSKÁ
3. Vallis – stará
4. Dolina Ľubochnianská – nová

III.LESNÁ SPRÁVA
5. Erdógondnokság – stará
6. Lesná správa – nová

IV. KÚPEĽNÁ SPRÁVA
7. Gyógyfürdö – stará
8. Kúpeľná správa – nová

V. 9. ENDOKRINOLOGICKÝ ÚSTAV
 


 
I.1Osada – obec  
kapitolapopis statekalendárny rokpočet strán
1.Názov obce 1
2.Praveká osada – Hradisko 15
3.Antická minca – nález 2
4.Bronzová sekera- nález 1
5.Cestná sieť Zvolenského komitátu 16
6.Výstavba mosta cez rieku pri mlyne16961
8.Matrika cirkevná 1. Komjatská farnosť171014
9.Výstavba Lubochnianskych lesníckych obydlí17741
10.Matrika cirkevná 2. Gombášska farnosť178738
11.Lubochnianska krčma17961
12.Písomná zmienka17992
13.Situačný plná starej Lubochne18051
14.Lesný úrad s drevoskladom a poštová stanica18062
15.Prehľad osídlenia osady18062
16.Písomná zmienka18083
17.Popis obce18212
18.Opis obce18226
19.Vznik základnej ľudovej školy 1.18247
20.Výstavba miestneho cintorína pri Turnisku18257
 Štatistika obce18288
21.Výskyt nemoci Cholery18313
22.Poštové cesty a železnice – mapka18362
23.Geografická štatistika obce18375
24.Geografický slovník obce18512
25.Výsadba stromov v okolí obce18541
26.Geografický lexikon obce18584
27.Katastrálna mapa18601
28.Spojené obce Gombáš – Lubochňa18655
29.Sčítanie ľudu18702
30.Výstavba a zahájenie Košicko- Bohumínskej železnice187114
    
31.Liptovská župa rozdelená: horný liptov187212
 dolný liptov  
32.obce obchodné miesto18812
33.Obec Ružomberského okresu18842
 Postavená prícestná kaplnka sv. Trojice1885 
34.Obchodná obce Likavského panstva18865
35.Turistické miesto v Karpatoch18893
36.Katastrálna mapa – nový stav chotára189410
37.Výstavba mosta cez rieku Váh18944
 Zmena návzu železničnej stanice na FENYÖHÁZA18951
 Zmena názvu poštového úradu na FENYÖHÁZA18951
38.Vznik poštového a telegrafného úradu189516
39.Vodovod a kanalizácia daná do prevádzky18977
40.Rekonštrukcia základnej školy /r. 1824/1897 
41.Vyhotovený situačný plán starej Lubochne18981
42.Zriadenie novej kompy na Sihoti /vyše mosta/189913
43.Sčítanie ľudu v Liptove19006
44.Slovenské názvy miest a dedín19013
45.Stavba oporného múru kameného pod Astoriou19033
46.Zriadenie žandárskej stanice /bývalý Piliarsky dom/19071
47.Výstavba mosta cez rieku pri mlyne19086
48.Výstavba základnej ľudovej školy 2.19093
49.Vydaný propagačný prospekt Lubochňa – Fenyhőháza19101
50.Obyvatelia obce19181
51.Ruskí vojnoví zajatci – zásobovanie / v Doline/1918 
52.Legenda liptovská 1
I.2Obec – nová  
kapitolapopis statekalendárny rokpočet strán
52.Vznik Československej republiky1918 
53.Četnícka stanica v Lubochni – po reorganizácii žandárskej z r. 190719187
54.Výpisy zápisníc z Obec. zastupiteľstva Gombáš19201
55.Zjazd Slov. národ. a rol. strany v Lubochni19201
56.Vznik župného a okres. zriadenia na mestá L. Mikuláš a Ružomberok v ich pôsobnosti19201
57.Ľubochňa 1921, sjazd marxistickej ľavice192114
58.Nová výstavba železničnej stanice19226
59.Dočasné pôsobenie v Lubochni, Comision de delimition19231
60.V obce založená hasičská jednota19261
61.Výpisy zápisníc z Obec. zastup. Gombáš19302
62.Ľubochňa 193119313
63.Problematika ciest na území obce193411
64.Výstavba kaplnky pri Lubochnianke19379
65.Pána prezidenta Liptov pozdravil19401
66.Úprava cesty Kralovany- Ružomberok /poza mlyn/19401
67.Ľubochnianski židia19403
68.Žandárska stanica v Lubochni – po reorganizácii četníckej z r. 191819421
69.Liptov v Slovenskom Národnom Povstaní19446
70.Slovenské národné povstanie v Lubochni 27.8.194453
71.Za svobodné Československo v II. Svetovej vojne19456
72.Za svobodu Československa  
 Oslobodenie obce Ľubochňa 6. apríla 1945194514
73.Boje od Gombáša po Martin a Vrútky19451
74.Přechod přes Veľkou Fatru194510
II.3Vallis – stará  
kapitolapopis statekalendárny rokpočet strán
1.DOLINA Lubochnianska 9
2.Historický prehľad 5
3.Poloha a rozloha 5
4.Geológia 7
5.Jazero Blatná – výskum 5
6.Unikátne jazero 2
7.Zpráva správcu hradu Likava16221
8.Kurens o potieraní zbojníctva17883
9.RIEKA Lubochnianska a Váh 10
10.Pltníctvo, využitie vodného práva17107
11.Vodná kniha Lesnej správy18902
12.Pracovné zmluvy na splav po rieke18694
13.Plavenie dreva po Lubochnianke  
 Textová časť a výkresová dokumentácia 14. XII.190134
14.Ukončenie splavovania dreva po rieke19091
15.Z minulosti mlynov16172
16.MLYN na obilie a vodná píla na Zábave16256
17.PĺLY vodné a parná15464
18.Píly vyše mlyna vodné, dolná a horná /v parku/16252
19.Píla nová v doline17211
20.Piliarsky dom – výstavba vyše mlyna17875
21.Píla parná – prvá1856 
22.Píla nová jej kolaudácia18683
23.Píly parné, doklady staveb. technických prác18731
24.Píla kruhová postavená pri partne18822
25.Píla parná – nová1885 
26.Odpredaj vodnej píly na verejnej dražbe19042
27.Píly demontované ako i drevosklady pred Vrátočnú pre výstavbu malého a veľkého parku  
28.HUTA – sklárska16258
29.Vznik sklárstva na Slovensku13503
30.Roziestnenie sklární do r. 170016252
31.Technologia sklárskej výroby168012
32.Huta na mape v r. 1551, 1691 1850  
33.Zmienky o Huty v doline: Bell 1736 Korabínsky1786 
 Fenyesl. 847 Fenyes185711
34.Vývoj a charakter slovenského skla19586
35.BANĺCTVO a rudy17922
36.Plán lesov Luboch. doliny s kopcom Kľak17673
 a Vápenka jej výstavba a produkcia na Hutách17694
37.Železná ruda v Lubochnianskej doline – ťažba17925
38.Minerále v Liptove aj doline18403
39.Ložiská želez. rudy na Slovensku – mapka18401
40.DREVENÉ UHLIE – výroba18072
41.Náraďovňa a skladište uhlia – plán18041
42.Uhliari a vymáhanie dlhov18472
43.Drevári a uhliari18282
44.Uhliari a ich zaučenie v Ľubochni18471
45.HÁMOR skujňovací, situačný plán18053
46.Vznik železiar. komplexu zač. 19. stor.18051
47.Dokumentárica hámra:  
 plány č. 11426, 13067, 884 fond HKGB18053
 spisy č. 3990, 5633, 5698, 337318097
 spisy č. 2292, 1049, 3037, 3135, fond BKB180910
 spisy č. 2292, 1049, 3037, 3135, fond BKB,1803, 1758, 2929180910
48.Zariadenie hámrov 4
49.Technika a technológia výroby 7
50.Problematika, činnosť, údaje 11
51.Mapy o hutiach v rokoch 1848, 1850 1870 3
52.Vývoj železiarstva po roku 1848 1
53.Doprava železa /súbeh/ z L.Hrádku do Lubochne18514
54.Výkaz zásob želez. materiálu, odpredaj dražbou18583
55.Hámor r.1854 bol pod správou Frederika Rudolfa ALBRECHTA arcikniežaťa 1
56.Obdobie stagnácie r. 1861 až r.18671867 
57.Hámor vyradený z prevádzky ako I. vysoká pec v Lipt. Hrádku18731
58.Baníctvo a hutníctvo v Liptove zaniká rokom18733
59.TOVÁREŇ na drevené výrobky – požiar18885
60.ZAPALKÁREŇ a TEHEĽŇA v Lubochni ukončila výrobu18951
61.TOVÁREŇ na papier - požiar18993
62.HUTA na antimonit v doline Bystrô zanikla19121
63.ŠKÔLKA lesnícka - povolenie na zriadenie1904 
64.a/ Zariadenie lesa v tunajšom polesí tzv. Dolné panstvo18092
 b/ Ťažba dreva18951
 c/ Doprava dreva19041
 d/ Obnova lesa18861

webygroup

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster


5198947

Úvodná stránka