Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
źubochňa

Oficiálna stránka obce źubochňa

Vežká Noc 2014

 


 

Oznamy OCÚ

Harmonogram vývozu separovaného zberu na rok 2014

Január (14.1.2014)
Február (18.2.2014)
Marec (18.3.2014)
Apríl (15.4.2014)
Máj (20.5.2014)
Jún (17.6.2014)< ...


 

Obecný úrad oznamuje občanom,

že na základe vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb a v súvislosti Všeobecného záväzného nariadenia obce č.6/2012 o číslovaní stavieb a o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev, bolo vykonané označenie ulíc a prečíslovanie budov.

Z toho dôvodu upozorňujeme občanov, že im vyplýva zo zákona č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, povinnos vybavi si nový občiansky preukaz.

K vybaveniu nového občianskeho preukazu na polícii je potrebné predloži tlačivo,  ktoré Vám vydá Obecný úrad. Preto skôr ako sa rozhodnete vybavi si nový občiansky preukaz, je potrebné si prevzia na obecnom úrade tlačivo o zmene osobne a podpísa nový prihlasovací lístok na trvalý pobyt. K vybaveniu potvrdenia je potrebné donies so sebou Občiansky preukaz a u maloletých detí rodný list.

Eva Guzyová, pracovníčka evidencie obyvatežstva


 
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie IBV za Skalkou
 projekt.zip (4.5 MB) projekt.zip (4.5 MB)

 
Mapa k návrhu vyhlásenia pamiatkovej zóny źubochňa-kúpele (máj 2013)
 Lubochna2013.jpg (815.8 kB) Lubochna2013.jpg (815.8 kB)

 
Verejná vyhláška k návrhu pamiatkovej zóny źubochňa (máj 2013)
 vyhlaska.pdf (576.3 kB) vyhlaska.pdf (576.3 kB)

 
Dokument k návrhu vyhlásenia pamiatkovej zóny źubochňa-kúpele (máj 2013)
 navrh_PZ.pdf (2.4 MB) navrh_PZ.pdf (2.4 MB)

 
Vyhodnotenie

 

Sčítanie obyvatežov, domov a bytov v źubochni

počet reakcií: 7

Obec źubochňa na základe č. 263/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov o sčítaní obyvatežov, domov a bytov /ďalej len sčítanie/, metodického pokynu Štatistického úradu SR č. 900-0025/2011, ktorým sa upravuje postup obcí pri príprave a vykonanávaní sčítania, plní úlohy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania.

Sčítanie sa uskutoční v dňoch od 13. mája do 6. júna 2011.

Sčítací komisári začnú navštevova domácnosti od 13. mája, aby obyvatežom odovzdali sčítacie tlačivá a identifikátory potrebné na právoplatné sčítanie v listinnej podobe i elektronickej forme. Do sčítacích formulárov sa budú zapisova údaje aktuálne k
rozhodujucému okamihu sčítania, teda k polnoci z piatka 20.mája na sobotu 21.mája.

 

Sčítanie musia sčítací komisári ukonči najneskôr 6.júna 2011.

 

Preto sa údaje v listinej podobe zisujú v čase od 21.mája 2011 do 06. júna 2011 a údaje
v elektronickej forme od 21.mája 2011 do 29.mája 2011.

 

Obec źubochňa do 28.februára 2011 vykonala všetky úkony potrebné na vytvorenie
základných sídelných jednotiek a z nich boli elektronickou formou vytvorené sčítacie
obvody v počte 11 .

 

Za obec źubochňa sú starostom obce poverení zodpovední pracovníci: Eva Guzyová a Dagmar Chomistová .

 

Sčítacích komisárov s ich predchádzajúcim súhlasom vymenoval starosta obce. Sčítací komisár doručí občanovi sčítacie tlačivá :

A. Údaje o obyvatežovi , pre každého člena domácnosti

B. Údaje o byte, vyplní jedna osoba za celú bytovú domácnos

C. Údaje o dome, vyplní vlastník alebo správca domu - za každý dom samostatné sčítacie tlačivo

 

Sčítací komisári sa budú identifikova osobitným poverením – preukazom sčítacieho
komisára a sú preškolení Štatistickým úradom SR.
Občan môže vyplni sčítacie formuláre aj elektronicky. Túto skutočnos musí oznámi
sčítaciemu komisárovi pri prvom stretnutí.
Viac o vyplňovaní tlačív môžete nájs na www.scitanie2011.sk

OBEC źUBOCHŇA VYTVORILO TIETO SČÍTACIE OBVODY SO SČÍTACÍMI KOMISÁRMI :

Ing. Pavol Chyla /508083/ - Staničná ulica
Katarína Krónerová /508049/ - NEDÚ, n.o.
źubomír Brindza / 508050/ - Bahurina
Jana Maďarová / 508099/ - od námestia po lesné bytovky
Mgr. Stela Medžová /508100/ - Zábava, Korbelka
Zuzana Buknová / 508101/ - ulica od Lengylovcov
Mgr. Dušan Letko /508102/ - Vrátočná, Na píle
Jana Rapošová / 508103/ - pod Fatrou
Vladimír Zalčík/ 508104/ - dolina a Smrekovica
TomᚠMatula /508088/ - Bašta po sestričky
Vladimír Homola /508105/ bývalé ústavné bytovky až po Slovenku

Spracovala : Eva Guzyová – gestor sčítania obyvatežov, domov a bytov v źubochni.


 


 
Prida reakciu
Text:
Podpis:


Dobrfd večer,bylo velmi předjemne9 užedt si dnes zase vyche1zku se psy bez toho, že se musedm dedvat na kousek kre1sne9 předrody, obenahne9 ostnatfdm dre1tem, ještě nede1vno předurčene9 k vfdstavbě fotovoltaicke9 elektre1rny. Doufe1m, že podobnfd pocit zažijed i ostatned , kteřed se vydajed tedmto směrem .Děkuji současne9mu zastupitelstvu za to, že doke1zalo, aby se vše vre1tilo do původnedho stavu.

LjqZDmOqLezhRFUY, 10.9.2012


 
I really wish there were more airtcles like this on the web.

MyuIPAkTUtv, 24.11.2012


 
iQkAB1 a href= http://zlgvlcgccixs.com/ zlgvlcgccixs /a

rdRnswLLNUenK, 30.11.2011


 
Dobrfd deň,pred chvedľou som si vypočul tlačovfa besedu pe1na Staněka. Ďakujem ve1m, že po strašne dlhfdch moicacesh som konečne počul rozumne9 slove1, slove1 plne9 argumentov, slove1 ktore9 sa pre veľmi veľa ľuded zle počfavali, slove1 ktore9 ťali do žive9ho. Naposledy to boli dnes už nebohfd p. Veteška, alebo Tibor Mikuš predseda TSK, čo sa vyjadrovali k veciam, v ktorfdch boli odbornedci. Nebola to znf4ška kecania a sprostosted, čo počujete od našich politikov (minime1lne 98% je tam kvf4li mamone). Založte si vlastnfa stranu. Prajem všetko najlepšie

TyuYwFTikpQzRclJkj, 23.3.2012


 
mL87tj a href= http://algqkoezlcky.com/ algqkoezlcky /a

SvNsqxvnNMPCToLXlW, 24.11.2011


 
Milfd blazja. Je fajn, že odrpopuješ petedciu tak ako ja. Chcem ti však pripomenfať, že si faplne pomfdlenfd prebiehajfacou medie1lnou propagandou v prospech vle1dy. V tvojom predspevku sa prejavuje neznalosť + sebectvo. Neznalosť v tom, že žiadne vyspele9 zdravotnedctvo nemf4že byť financovane9 LEN s odvodov ! Uveď šte1t, kde je to tak okrem fiktedvneho šte1tu v Uhliarikovej hlave.Sebectvo v tom, že ostatnfdch ľuded okolo seba nepovažuješ za plnohodnotnfdch ľuded. Odpovedz mi, z akfdch zdrojov budfa liečened Tvoji rodičia ak sfa už na df4chodku ( každfd človek me1 2 rodičov ), z akfdch zdrojov budfa liečene9 Tvoje deti ( ak ich me1š alebo budeš mať ) ?Tfdmto vyložene materialistickfdm predstupom nakoniec odrpopuješ Uhliarikom pripravovanfa nepriamu EUTANc1ZIU ľuded, ktored už boli, alebo ešte nie sfa predjmovo činned .

pgaskioJRVZF, 23.3.2012


 
Essays like this are so ipmoratnt to broadening people's horizons.

dyFUZATvwVHdW, 23.11.2011


 
Ahoj, prave som sa na to pozeral. Praveze som slaamkny, zmenili ochranu. Zatial neviem o nijakom sposobe obidenia, ak sa nieco vyskytne, urcite de1m vediet.Jedine1 mozna cesta co ma zatial napada je, ze streamovat to na slovensky server a odtial do zahranicia. Lenze by to spravilo extremnu zataz pre server a traffic by bol tiez velky. Davat to na stanky neprichadza do uvahy a server taktiez nie je lacna zalezitost. Jeden mam kde to mozem otestovat a som zvedavy ci sa mi to podari spojazdnit.Ale na slovensky dabing mozeme online v zahranici asi zabudnut.Len ak si najdete stream, napriklad z . Pripadne som na to tvoril clanky, kde by sa dali pridavat streamy do komentarov, ale nikto nepridaval a ja som nebol online. Tak zatial jedina varianta je asi video zo streamov a zvuk zo slovenskeho radia.

VvPGBnWrRMoYWrnr, 23.3.2012


 
A million thanks for ptsoing this information.

qPafZEBatm, 9.7.2011


 
This is exaltcy what I was looking for. Thanks for writing!

GqDCZARJZh, 26.11.2011


 
My hat is off to your asttue command over this topic-bravo!

iTtKKMJTwBOU, 24.11.2011


 
I cannot tell a lie, that really heelpd.

jzjDVafTZjoIDZuO, 21.11.2011


 
With the bases loaded you struck us out with that asnwer!

TmbcfnhNMaxNrRNg, 8.7.2011


 
Wow! That's a ralely neat answer!

fDQaAiOTFNbj, 26.11.2011


 
Heck yeah bay-bee keep them cmonig!

nAgpCZvxlT, 23.11.2011


 
You mean I don't have to pay for expert avdice like this anymore?!

TMnBXMSwgYjaX, 21.11.2011


 
Shoot, who would have tohught that it was that easy?

xuUWTjUQSIesz, 6.7.2011


 
Yo, that's what's up turfthully.

mMxIMOjLP, 26.11.2011


 
Stay ifnomrative, San Diego, yeah boy!

kZQyuxaGL, 23.11.2011


 
Created the graetest articles, you have.

EBgEYpYexjO, 21.11.2011


 

 

Prázdninové dopoludnie na obecnom úrade (fotografie)

IMG_1036.JPG ...
 

Oznam Spišská katolícka charita

head-left.gifVážení občania,V tomto roku Spišská katolícka charita začala prevádzkova potravinovú banku bezplatný výdaj potravín pre sociálne zariadenia, detské domovy a znevýhodnených občanov a rodiny.Jednotlivcom alebo rodinám, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi alebo poberatežom starobných, predčasných a ...
 

Výsledky sčítania žudu źubochňa máj 2011

001.jpgChcem poďakova sčítacím komisárom: źubomírovi Brindzovi , Mgr. Dušanovi Letkovi, Mgr. Stele Medžovej, Vladimírovi Homolovi , Jane Maďarovej, Jane Rapošovej, Ing. Pavlovi Chylovi, Zuzane Buknovej, Tomášovi Matulovi, Kataríne Krónerovej, Vladimírovi Zalčíkovi, ktorí vykonávali túto funkciu a svoj ...
 

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30.marca 2011

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30.marca 2011,ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieba faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujúVláda Slovenskej republiky podža 5bods.3 zákona č.211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov( ...
 

webygroup

dnes je: 18.4.2014

meniny má: Valér

liptov.sme.sk

Za obsah zodpovedá
webmaster


938614

Úvodná stránka