Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ľubochňa

Oficiálna stránka obce Ľubochňa

Oznamy OCÚ

Ponuka - prenájom bytov

Obec Ľubochňa ponúka na prenájom:
3-izbový byt na prízemí v ľavo v bytovom dome 8 b.j. Byt 1.kategórie pozostáva z troch obytných 
miest ...viac...


 

Harmonogram vývozu SZ na rok 2015

Okruh  LIPTOV II.
Vývozný deň UTOROK  
   
Mesiac Dátum vývozu:
Január 20.1, Február 17.2, Marec 17.3, Apríl 14.4, Máj 19.5, Jún 1 ...viac...


 

Zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí

Obec Ľubochňa zverejňuje počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí.

V zmysle zákona SNR č. 346/1990 Zb. § 16 ods. 9 o voľbách do orgánov samosprávy obcí a jeho ďalších zmien a doplnkov Obec Ľubochňa oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb, t.j. k 7. júlu 2014 má 1051 obyvateľov.


 

5.3. - 7.3.2015   07.03.2015 - 18.00

Telocvičňa ZŠ

Majstrovský zápas

Stolnotenisový oddiel TJ Havran Ľubochňa.

Pozývame fanúšikov stolného tenisu na barážový zápas našich hráčov o postup do 7.ligy s družstvom z Martinčeka . Začiatok je v sobotu o 18.00.

Príďte povzbudiť našich hráčov.


 

Obecný úrad oznamuje občanom,

že na základe vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb a v súvislosti Všeobecného záväzného nariadenia obce č.6/2012 o číslovaní stavieb a o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev, bolo vykonané označenie ulíc a prečíslovanie budov.

Z toho dôvodu upozorňujeme občanov, že im vyplýva zo zákona č. 253/1998 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov, povinnosť vybaviť si nový občiansky preukaz.

K vybaveniu nového občianskeho preukazu na polícii je potrebné predložiť tlačivo,  ktoré Vám vydá Obecný úrad. Preto skôr ako sa rozhodnete vybaviť si nový občiansky preukaz, je potrebné si prevziať na obecnom úrade tlačivo o zmene osobne a podpísať nový prihlasovací lístok na trvalý pobyt. K vybaveniu potvrdenia je potrebné doniesť so sebou Občiansky preukaz a u maloletých detí rodný list.

Eva Guzyová, pracovníčka evidencie obyvateľstva


 
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie IBV za Skalkou
 projekt.zip (4.5 MB) projekt.zip (4.5 MB)

 
Mapa k návrhu vyhlásenia pamiatkovej zóny Ľubochňa-kúpele (máj 2013)
 Lubochna2013.jpg (815.8 kB) Lubochna2013.jpg (815.8 kB)

 
Verejná vyhláška k návrhu pamiatkovej zóny Ľubochňa (máj 2013)
 vyhlaska.pdf (576.3 kB) vyhlaska.pdf (576.3 kB)

 
Dokument k návrhu vyhlásenia pamiatkovej zóny Ľubochňa-kúpele (máj 2013)
 navrh_PZ.pdf (2.4 MB) navrh_PZ.pdf (2.4 MB)

 
Vyhodnotenie

 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v Ľubochni

Obec Ľubochňa na základe č. 263/2008 Z.z., v znení neskorších predpisov o sčítaní obyvateľov, domov a bytov /ďalej len sčítanie/, metodického pokynu Štatistického úradu SR č. 900-0025/2011, ktorým sa upravuje postup obcí pri príprave a vykonanávaní sčítania, plní úlohy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania.

Sčítanie sa uskutoční v dňoch od 13. mája do 6. júna 2011.

Sčítací komisári začnú navštevovať domácnosti od 13. mája, aby obyvateľom odovzdali sčítacie tlačivá a identifikátory potrebné na právoplatné sčítanie v listinnej podobe i elektronickej forme. Do sčítacích formulárov sa budú zapisovať údaje aktuálne k
rozhodujucému okamihu sčítania, teda k polnoci z piatka 20.mája na sobotu 21.mája.

 

Sčítanie musia sčítací komisári ukončiť najneskôr 6.júna 2011.

 

Preto sa údaje v listinej podobe zisťujú v čase od 21.mája 2011 do 06. júna 2011 a údaje
v elektronickej forme od 21.mája 2011 do 29.mája 2011.

 

Obec Ľubochňa do 28.februára 2011 vykonala všetky úkony potrebné na vytvorenie
základných sídelných jednotiek a z nich boli elektronickou formou vytvorené sčítacie
obvody v počte 11 .

 

Za obec Ľubochňa sú starostom obce poverení zodpovední pracovníci: Eva Guzyová a Dagmar Chomistová .

 

Sčítacích komisárov s ich predchádzajúcim súhlasom vymenoval starosta obce. Sčítací komisár doručí občanovi sčítacie tlačivá :

A. Údaje o obyvateľovi , pre každého člena domácnosti

B. Údaje o byte, vyplní jedna osoba za celú bytovú domácnosť

C. Údaje o dome, vyplní vlastník alebo správca domu - za každý dom samostatné sčítacie tlačivo

 

Sčítací komisári sa budú identifikovať osobitným poverením – preukazom sčítacieho
komisára a sú preškolení Štatistickým úradom SR.
Občan môže vyplniť sčítacie formuláre aj elektronicky. Túto skutočnosť musí oznámiť
sčítaciemu komisárovi pri prvom stretnutí.
Viac o vyplňovaní tlačív môžete nájsť na www.scitanie2011.sk

OBEC ĽUBOCHŇA VYTVORILO TIETO SČÍTACIE OBVODY SO SČÍTACÍMI KOMISÁRMI :

Ing. Pavol Chyla /508083/ - Staničná ulica
Katarína Krónerová /508049/ - NEDÚ, n.o.
Ľubomír Brindza / 508050/ - Bahurina
Jana Maďarová / 508099/ - od námestia po lesné bytovky
Mgr. Stela Medžová /508100/ - Zábava, Korbelka
Zuzana Buknová / 508101/ - ulica od Lengylovcov
Mgr. Dušan Letko /508102/ - Vrátočná, Na píle
Jana Rapošová / 508103/ - pod Fatrou
Vladimír Zalčík/ 508104/ - dolina a Smrekovica
Tomáš Matula /508088/ - Bašta po sestričky
Vladimír Homola /508105/ bývalé ústavné bytovky až po Slovenku

Spracovala : Eva Guzyová – gestor sčítania obyvateľov, domov a bytov v Ľubochni.


 


 
Pridať reakciu
Text:
Podpis:

Napíšte text v rámiku do poľa vedľa neho. V prípade, že nebude správny, Váš mail nebude odoslaný.
17 + 0 =


 

Prázdninové dopoludnie na obecnom úrade (fotografie)

IMG_1036.JPG ...
 

Oznam Spišská katolícka charita

head-left.gifVážení občania,V tomto roku Spišská katolícka charita začala prevádzkovať potravinovú banku bezplatný výdaj potravín pre sociálne zariadenia, detské domovy a znevýhodnených občanov a rodiny.Jednotlivcom alebo rodinám, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi alebo poberateľom starobných, predčasných a ...
 

Výsledky sčítania ľudu Ľubochňa máj 2011

001.jpgChcem poďakovať sčítacím komisárom: Ľubomírovi Brindzovi , Mgr. Dušanovi Letkovi, Mgr. Stele Medžovej, Vladimírovi Homolovi , Jane Maďarovej, Jane Rapošovej, Ing. Pavlovi Chylovi, Zuzane Buknovej, Tomášovi Matulovi, Kataríne Krónerovej, Vladimírovi Zalčíkovi, ktorí vykonávali túto funkciu a svoj ...
 

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30.marca 2011

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30.marca 2011,ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieba faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujúVláda Slovenskej republiky podľa 5bods.3 zákona č.211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov( ...
 

webygroup

dnes je: 7.3.2015

meniny má: Tomáš

liptov.sme.sk

Za obsah zodpovedá
webmaster


1244877

Úvodná stránka