Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ľubochňa
Samospráva > VZN

VZN

Všeobecno záväzné nariadenia

2015-02
2015-02
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubochňa č.2 /2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubochňa na rok 2015

 
2014-02
2014-02
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubochňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2 /2014

 
2012_3
2012_3
Všeobecno záväzné nariadenie obce Ľubochňa o určení miesta a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Č. 3/2012

 
2012_4
2012_4
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubochňa č. 4 /2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubochňa na rok 2013

 
2012_5
2012_5
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Obce Ľubochňa č.5 /2012 o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Ľubochňa

 
2012_2
2012_2
Všeobecno záväzné nariadenie obce Ľubochňa č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013

 
2011_07
2011_07
o určení miesta a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

 
2012_1
2012_1
Všeobecno záväzné nariadenie obce Ľubochňa č. 1 /2012 o miestnych daniach

 
2011_04
2011_04
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 
2011_05
2011_05
o miestnych daniach

 
2011_03
2011_03
o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Ľubochňa

 
2010_č.3
2010_č.3
Všeobecno záväzné nariadenie obce Ľubochňa č.3/2010 o miestnych daniach zo dňa 15.12.2010

 
2011_02
2011_02
o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach

 
2011_01
2011_01
o určení názvov ulíc na území obce Ľubochňa

 
2010_č.2
2010_č.2
Všeobecno záväzné nariadenie obce Ľubochňa č. 2/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 15.12.2010

 
2010_č.1
2010_č.1
o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska (27.01.2010)

 
2009_č.10
2009_č.10
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (15.12.2009)

 
2008_č.5
2008_č.5
o o miestnych daniach (3.12.2008)

 
2008_č.2
2008_č.2
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (3.12.2008)

 
2008_č.1
2008_č.1
o prevádzkovom poriadku multifunkčného ihriska

 
2007_č.4
2007_č.4
o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu

 
2007_č.3
2007_č.3
o miestnych daniach

 
2007_č.2
2007_č.2
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 
2007_č.1
2007_č.1
o spôsobe určenia úhrad, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú Obcou Ľubochňa na jej území

 
2005_č.1
2005_č.1
o poskytovaní dotácií

 
2004_č.7
2004_č.7
o školskom obvode

 
2004_č.5
2004_č.5
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

 
2004_č.4
2004_č.4
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 
2003_č.4
2003_č.4
požiarny poriadok

 
2003_č.3
2003_č.3
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

 
2003_č.1
2003_č.1
o chove, držaní a ochrane psov na území obce Ľubochňa

 

webygroup

dnes je: 6.3.2015

meniny má: Radoslav, Radoslava

liptov.sme.sk

Za obsah zodpovedá
webmaster


1244777

Úvodná stránka