Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Ľubochňa

VZN

Všeobecno záväzné nariadenia

2019-01
O určení zápisu
 VZN-č_1_2019_o určení zápisu.pdf (116.9 kB) (116.9 kB)

2018-02
O URČENÍ VÝŠKY FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA MZDY A PREVÁDZKU NA DIEŤA A ŽIAKA ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRE ROK 2019
 VZN_2018_02.pdf (407.3 kB) (407.3 kB)

Dodatok č.1 k VZN 3 2017 o určení výšky dotácie na prevádzkové náklady a mzdy
 Dodatok č. 1 k VZN_3_2017.pdf (311.7 kB) (311.7 kB)

2018_01
o určení miesta a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
 VZN zápis.pdf (86.5 kB) (86.5 kB)

2017-03
VZN 3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzkove náklady a mzdy
 VZN   3 2017 o určení výšky dotácie na prevádzkove náklady a mzdy..pdf (314.3 kB) (314.3 kB)

2017-01
VZN č.1/2017 o určení miesta a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
 VZN-2017_01.pdf (124.5 kB) (124.5 kB)

2016-02
VZN č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubochňa na rok 2017
 VZN 2 2016 o určení výšky dotácie na prevádzkove náklady a mzdy..pdf (313.8 kB) (313.8 kB)

2015-06
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubochňa č. 6 /2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN-2015-06.pdf (89.8 kB) (89.8 kB)

2015-05
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubochňa č.5 /2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
 VZN-2015-05.pdf (95.1 kB) (95.1 kB)

2015-04
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubochňa o určení miesta a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
 VZN-2015-04.pdf (23.9 kB) (23.9 kB)

2015-03
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubochňa č. 3/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubochňa na rok 2016
 VZN 3 2015 o určení výšky dotácie na prevádzkove náklady a mzdy..._2015.pdf (206.9 kB) (206.9 kB)

2015-02
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubochňa č.2 /2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubochňa na rok 2015
 VZN _mzdy.._2014.pdf (145.9 kB) (145.9 kB)

2014-02
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubochňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2 /2014
 2014-02-VZN.pdf (87.5 kB) (87.5 kB)

2012_5
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA Obce Ľubochňa č.5 /2012 o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Ľubochňa
 VZN 2012_5 skolne.pdf (40.2 kB) (40.2 kB)

2012_4
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ľubochňa č. 4 /2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ľubochňa na rok 2013
 VZN 2012_4 dotacie.pdf (34 kB) (34 kB)

2012_3
Všeobecno záväzné nariadenie obce Ľubochňa o určení miesta a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky Č. 3/2012
 VZN 2012_3 o zapise deti.pdf (22.2 kB) (22.2 kB)

2012_2
Všeobecno záväzné nariadenie obce Ľubochňa č. 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013
 VZN 2012_2 tko.pdf (45.6 kB) (45.6 kB)

2012_1
Všeobecno záväzné nariadenie obce Ľubochňa č. 1 /2012 o miestnych daniach
 VZN 2012_1 o miestnych daniach.pdf (72.9 kB) (72.9 kB)

2011_07
o určení miesta a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
 VZN_11_07.pdf (139.9 kB) (139.9 kB)

2011_05
o miestnych daniach
 VZN_11_05.pdf (218.8 kB) (218.8 kB)

2011_04
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 VZN_11_04.pdf (160.4 kB) (160.4 kB)

2011_03
o určení výšky príspevku na úhradu nákladov v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Ľubochňa
 VZN_11_03.pdf (161.9 kB) (161.9 kB)

2010_č.3
Všeobecno záväzné nariadenie obce Ľubochňa č.3/2010 o miestnych daniach zo dňa 15.12.2010
 2010_3.pdf (77 kB) (77 kB)

2011_02
o zákaze užívania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach
 VZN_11_02.pdf (209.7 kB) (209.7 kB)

2011_01
o určení názvov ulíc na území obce Ľubochňa
 VZN_11_01.pdf (149.9 kB) (149.9 kB)

2010_č.2
Všeobecno záväzné nariadenie obce Ľubochňa č. 2/2010 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 15.12.2010
 2010_2.pdf (45.6 kB) (45.6 kB)

2010_č.1
o správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska (27.01.2010)
 2010_01.pdf (76.8 kB) (76.8 kB)

2009_č.10
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (15.12.2009)
 2009_10.pdf (45.7 kB) (45.7 kB)

2008_č.5
o o miestnych daniach (3.12.2008)
 2008_5.pdf (76.6 kB) (76.6 kB)

2008_č.2
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (3.12.2008)
 2008_2.pdf (45.4 kB) (45.4 kB)

2008_č.1
o prevádzkovom poriadku multifunkčného ihriska
 2008_1.pdf (58.2 kB) (58.2 kB)

2007_č.4
o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu
 2007_4.pdf (48 kB) (48 kB)

2007_č.3
o miestnych daniach
 2007_3.pdf (76.2 kB) (76.2 kB)

2007_č.2
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 2007_2.pdf (45.8 kB) (45.8 kB)

2007_č.1
o spôsobe určenia úhrad, o výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú Obcou Ľubochňa na jej území
 2007_1.pdf (29.6 kB) (29.6 kB)

2005_č.1
o poskytovaní dotácií
 2005_1.pdf (35.5 kB) (35.5 kB)

2004_č.7
o školskom obvode
 2004_7.pdf (33.6 kB) (33.6 kB)

2004_č.5
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
 2004_5.pdf (26.6 kB) (26.6 kB)

2004_č.4
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 2004_4.pdf (39.3 kB) (39.3 kB)

2003_č.4
požiarny poriadok
 2003_4.pdf (65.9 kB) (65.9 kB)

2003_č.3
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 2003_3.pdf (42.1 kB) (42.1 kB)

2003_č.1
o chove, držaní a ochrane psov na území obce Ľubochňa
 2003_1.pdf (33.8 kB) (33.8 kB)


webygroup

dnes je: 23.5.2019

meniny má: Želmíra

Za obsah zodpovedá
webmaster


4828353

Úvodná stránka